POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat a l'establert en la LOPD 13/99 Molí Oleari, li informa que les seves dades personals seran incorporades en un fitxer titularitat de Molí Oleari, amb la finalitat de dur a terme totes les gestions derivades del present així com informar-li pels mitjans que es considerin adients dels productes i serveis que Molí Oleari o empreses del seu grup considerin del seu interès. Així mateix, li informem que per exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a Molí Oleari amb NIF B-43.515.667, c/ Guimrós, 4 43400 de Montblanc (Tarragona).