• first image

La Premsa

La troballa

De la premsa localitzada al carrer Guimrós 14 de Montblanc, durant les excavacions arqueològiques realitzades per l’empresa CODEX-ARQUEOLOGIA I PATRIMONI, se’ns han conservat, la base, la pedra de l’eix central i la cubella de ceràmica.

Ens trobem davant d’una petita premsa de 2.50m. de diàmetre. Totes aquestes evidències ens fan pensar en una àrea dedicada a la producció d’algun tipus d’oli a nivell familiar en una cronologia indeterminada.

Malgrat la falta d’evidències ceràmiques que permetin afinar la cronologia, s’ha de situar l’estructura de premsa a partir del segle XV, degut als paral·lels que hi hem trobat situats en diferents punts del territori català.

El procés

Per a l’obtenció de l’oli d’oliva en època moderna es seguien uns passos ben marcats:

 • Emmagatzematge
 • En primer lloc després de la recol·lecció de les olives s’emmagatzemaven en caixes transpirables a l’espera d’iniciar la mòlta. Era convenient que no passes molt temps entre la recollida de l’arbre i l’inici del procés d’elaboració de l’oli.

 • Rentat de l’oliva
 • Les olives es netejaven per eliminar les impureses i petits cossos estranys que aquestes poguessin portar.

 • La mòlta
 • Les olives s’introduïen al molí de pedra per ser triturades, i així aconseguir una pasta, que posteriorment s’introduïa en una premsa per extraure l’oli.

 • El premsat
 • Aquesta part consistia en premsar la pasta de les olives, per tal fet s’introduïen capes de pasta separades per planxes circulars d’espart entrellaçat, que es pressionava fins aconseguir l’oli de l’oliva.

 • La decantació
 • Després del premsat, l’oli es deixava reposar, per separar la fase aquosa de l’oli d’oliva. En aquesta fase es separava l’oli de l’almorca.

 • Emmagatzematge y envasat de l’oli
 • Per últim aquest oli net obtingut es dipositava en uns espais opacs i impermeables, on no es poguessin absorbir olors, i alhora es mantingués una temperatura mitja de 15ºC